Pokiaľ chcete mať peniaze, musíte poznať rozdiel medzi aktívami a pasívami. Čiže musíte vedieť dobre rozpoznať, čo vám ťahá peniaze z peňaženiek a naopak, čo vám peniaze prináša. Musíte vedieť správne rozlíšiť, čo je skutočným aktívom. Ak sa to naučíte, čoskoro budete schopný vytvárať bohatstvo.

Aktíva sú niečo, čo si kúpime, teda vložíme do toho svoje peniaze a to nám tie peniaze za krátky čas mnohonásobne vráti späť.

Pasíva sú niečo, čo si kúpime, čiže vložíme do toho svoje peniaze, lenže tieto peniaze už nielenže nikdy neuvidíme, ale spravidla si to vyžaduje stále ďalšie a ďalšie peniaze.

Zoberte si napríklad váš osobný automobil alebo televízor. Tieto položky nie sú aktíva. Lebo neposkytujú ekonomický prínos pre vás. Nezabezpečia vám príjem. Pokiaľ vlastníte tieto položky, budete platiť ďalšie peniaze za zachovanie vzhľadu a za ich údržbu. Niet návratu týchto peňazí, pretože neposkytujú príjem.

Skvelými aktívami sú:

 • investície do nehnuteľností ( napríklad prenajmete byt a zisk máte vo forme nájomného od nájomníkov)
 • akcie ( z nich pravidelne získavame dividendy, čiže výnosy)
 • dlhopisy
 • poplatky, plynúce z autorských práv na knihy, ktoré sa práve vydávajú a dobre predávajú
 • biznis – podiel na zisku firmy, ktorej ste spoluvlastníkom
 • licenčné poplatky za patenty, ktorých ste držiteľmi

Pasívami sú:

 • byt alebo dom, v ktorom bývate a financie spojené s jeho prevádzkou
 • auto, v ktorom jazdíte (tankujete, platíte poistku)
 • mobilný telefón s mesačným programom a viazanosť
 • všetky druhy permanentiek (fitness centrum, plavárne, kúpele)
 • Internetové pripojenie, káblovka

Je naozaj pravda, že väčšinou túžime po tom, čo nemáme. Ale teraz je dôležitá otázka: Skutočne danú vec potrebujeme? Koľkokrát ste niečo kúpili a vlastne ste to ani nepotrebovali, len ste ju túžili mať. Prečo ste ju teda kúpili? Veľký podiel na tom má sila reklamy a marketingu, lenže nimi by sme sa nemali nechať ovplyvniť.

Ak človek má drahé auto, veľký dom, to ešte neznamená, že je bohatý. Niekedy je opak pravdou a naoko vyzerajúci bohatý človek sa často topí v dlhoch. Nemali by sme sa potápať do dlhov len pre uspokojenie svojho ega. Nezabúdajte, že peniaze by nám mali zarábať. Ak peniaze investujete do správnych aktív, potom k vám bohatstvo príde samo.